Start Helge funderar Helge reagerar Helge svarar Fråga Prenumerera

Alla frågor/svar:

Hej Helge.

Jag blev väldigt förvånad när denna webbplats kom till min kännedom, måste jag säga.

Varför tillåts du överhuvudtaget ha en hemsida? Får alla brottslingar som är dömda enligt svensk lag ha egen hemsida? Jag menar, hur skulle de se ut om John Ausonius eller Jackie Arklöv också fick ha en liten hemsida där de tillåts försvara sig, vilket du ju har utmärkta möjligheter till? Påståenden som "det är medias fel att jag blivit framställd som ett monster" och "jag är oskyldig" får du naturligtvis ha men hur kan det komma sig att du kan få publicera dem på webben? Fullständigt oförsvarbart!

Är man dömd så är man och du är dömd till livstids fängelse. Sen har man naturligtvis möjligheter att överklaga via gängse instanser. Men att få använda nätet som kanal raka vägen ut till människor för att ge sin egen subjektiva syn på saken verkar väldigt oseriöst tycker jag. Varför spelar du på vissa människors intresse för den spektakulära person du ha varit/är och de makabra sensationer du skapat? Låt försvaret av dig gå de gängse vägarna istället. Jag föreslår att du lägger din webbplats med omedelbar verkan. Du skulle göra många en stor tjänst.

Om du inte svarar på den här frågan, vilket jag inte tror att du kommer att göra, kan jag ju ställa den direkt till kriminalvården.

Anders

Hej Anders.

Att en person är dömd för ett brott och avtjänar ett fängelsestraff innebär inte att personen i fråga har förlorat alla rättigheter. Under häktningstiden kan man beläggas med restriktioner för att man inte ska kunna påverka utredning eller rättsprocess. Efter avslutad rättsprocess finns som regel inga skäl att begränsa någons möjligheter att yttra sig i tal eller skrift.

Om det är oförsvarbart att någon som sitter i fängelse har en hemsida, är det i så fall lika oförsvarbart om någon som är dömd intervjuas för en tidning, skriver en insändare, eller kanske rent av en bok? Allt detta har ju många som är dömda till fängelse gjort innan mig, och jag har svårt att förstå varför det skulle vara fe!.

Kriminalvården känner till min hemsida och har tydligen inga invändningar så länge jag inte använder den för att bedriva någon form av brottslighet. I en artikel publicerad i Aftonbladet (tisdagen den 25 april 2006) om att jag har en hemsida, uttalar sig anstaltschefen här i Kumla, Christer Karlsson, och säger att jag har "samma rättighet som alla andra, som inte sitter på säkerhetsavdelning, att skriva och ta emot brev. Om någon sedan lägger ut vad han skriver på en hemsida så kan det väl jämföras med att han skriver en insändare."

Jag använder inte hemsidan för att försöka ändra min dom. Det vore ganska naivt att tro att jag genom att skriva på internet kan få en ny rättegång. Så hemsidan är inte ett redskap istället för gängse instanser inom rättssystemet. Det huvudsakliga syftet med hemsidan är att försöka bidra till en större förståelse för den problematik som kvarstår även efter min dom, nämligen situationen i den sekt som fortfarande verkar i Knutby. Eftersom jag varit med och drivit utvecklingen i en riktning där människor far illa, bör jag också på det sätt jag kan medverka till att sanningen om detta kommer fram. (Att det även inkluderar omständigheter med koppling till mord och mordförsök, och därmed berör rättsliga frågor, beror på att även de begångna brotten sannolikt är en frukt av den destruktiva miljön i sekten. Allt fler är också övertygade om att det finns saker som inte kommit fram omkring brotten, oavsett deras inställning till skuldfrågan gällande mig. Jag svarar gärna på frågor även om det.)

Många andra har gett sin subjektiva syn på saken, både på internet och via andra medier. Uppfattningen att det skulle vara oseriöst att också jag får uttrycka min subjektiva syn, delar jag förstås inte.

Du menar att jag skulle göra många en stor tjänst om jag omedelbart lägger ned min webbplats. Ingen måste ju besöka min hemsida, eller läsa innehållet på den, utan det är något som man i så fall själv väljer att göra. De flesta som ställer frågor - och betydligt fler läsare, varav många som är direkt eller indirekt drabbade av följderna av manipulation och kontroll i Knutby - uttrycker stöd för webbplatsens existens.

Jag önskar inte reta upp någon genom att ha webbsidan och söker inte spela på vissa personers intresse för spektakulära personer och/eller händelser. Om någon likväl uppfattar det så, kan jag bara beklaga.

/helge

2006-08-13 - Publicerat.


Copyright © 2006 Helge Fossmo. Foto: Samir Soudah/Magazine Café.
Materialet på denna webplats får inte publiceras i andra sammanhang utan skriftlig överenskommelse med Helge Fossmo.
Hittat stavfel eller annat slarv? Kontakta gärna webmaster!
Kontakta Helge.    Kontakta webmaster.