Start Helge funderar Helge reagerar Helge svarar Fråga Prenumerera

Alla reaktioner:

Knutby Filadelfia på utflykt

Jag fick nyligen veta att Knutby Filadelfia försöker knyta nya kontakter med andra församlingar och att de bjudit in talare utifrån. Initiativ som skulle kunna vara positiva, om de var en följd av att ledarna i Knutby hade insett att de hade gått fel och behövde hjälp. Men det tycks vara andra motiv som ligger bakom, eftersom ingen hört minsta antydan till att några kort lagts på bordet...

Den senaste nyhet av detta slag, som nådde mig, var i form av en fråga till mig. Där berättades att församlingen i Knutby hade inbjudits till Ludvika, av pastor Stenstrand, och att både Kim Wincent, Åsa Waldau och Peter Gembäck hade talat där. Om det är sant, blir min reaktion enligt följande:

Det förvånar mig - efter allt som blivit känt om Åsa W och församlingen - att pastor Stenstrand tycker att det är försvarbart att bjuda in dem. Jag menar inte att man borde isolera Knutby och undvika kontakt med dem. Den här sortens utbyte är däremot anmärkningsvärt.

Menar Stenstrand att han bör ställa sig bakom och ge sitt stöd till en förkunnelse som är i strid mot klassisk kristen tro och lära? Vill han bekräfta den upphöjelse av en människa som blivit norm i Knutby? Ställer sig Stenstrand bakom det maktmissbruk som Åsa står för och praktiserar? Vill han markera att det är ok att envist avsäga sig allt ansvar för de tragedier som är en frukt av "Tirsakulten", och att obekymrat fortsätta på den väg man hade slagit in på? Blundar Stenstrand för alla de lögner från ledarskapet i Knutby som bortom tvivel har avslöjats, eller tycker han att det kan vara befogat att ljuga - om det gagnar en ifrågasatt ledare? Önskar Stenstrand kanske rent av att hans medlemmar ska få chansen att berikas av allt detta?

Jag undrar helt enkelt vad syftet med en sådan inbjudan är. Vad tror man sig kunna uppnå genom att erbjuda ännu en plattform åt ledare som istället borde klivit ner från plattformen? Så naiv kan väl ändå inte Stenstrand vara, så att han inte förstår att Åsa & Co i Knutby har sina mål med ett sådant besök? Naturligtvis är det ett tillfälle att värva fler anhängare; kanske blivande medlemmar eller åtminstone träningsskoledeltagare. Förmodligen finns förhoppningen att påverka och kanske förvandla församlingen i Ludvika enligt Knutbys förebild. Det är också ett sätt att visa upp för kritikerna att de visst har samhörighet, att de visst har vänner som de kan ha gemenskap med. Det blir därmed också ett vapen mot tvivlarna i den egna kretsen, som tyckt att ifrågasättandet från troende anhöriga och vänner varit jobbigt. Nu får de se att det finns de bland Guds folk som är "klarsynta" nog att ta emot Åsa.

Om Stenstrands avsikter istället är att hjälpa medlemmarna i Knutby till frihet, är min personliga övertygelse att han valt helt fel väg. Fler borde istället markera att lögnerna och ansvarsflykten inte håller. Sådana kontakter är vad Knutby behöver, inte öppna dörrar för evangelium enligt Åsa.

Inte förrän jag gav upp lögnerna i mitt liv och började söka förstå mitt ansvar i allt som skett, kunde jag påbörja min återhämtning från "en sektsjuk Knutbyhelge". Först därefter blev jag mottaglig för vägledning mot "den äkta Helge". Jag tror inte att det finns någon lättare väg för andra heller. Därför är jag övertygad om att Stenstrand gör både ledarna och medlemmarna i Knutby en björntjänst genom att på det här sättet ge sitt bifall, istället för att konfrontera de oegentligheter som det finns klara belägg för.

Om gamla vänskapsrelationer ligger bakom agerandet i frågan, borde det istället användas som en tillgång för att hjälpa tillrätta. Att önska någon som är på väg in i fördärv lycka till med en dunk i ryggen, för gammal vänskaps skull, är inte mycket till vänskap. Jag är idag mer än tacksam att jag hade vänner som gjorde annorlunda!

/helge

Publicerat 2006-05-11.


Copyright © 2006 Helge Fossmo. Foto: Samir Soudah/Magazine Café.
Materialet på denna webplats får inte publiceras i andra sammanhang utan skriftlig överenskommelse med Helge Fossmo.
Kontakta Helge.    Kontakta webmaster.