Start Helge funderar Helge reagerar Helge svarar Fråga Prenumerera

Alla reaktioner:

Barnbesök på fängelse

Jag fick en fråga om vad jag sagt till mina barn om varför jag sitter i fängelse, och om hur barnen upplever att besöka mig här. När jag hade besvarat dem funderade jag lite mer på det här med barns besök till fängelse, rent generellt.

Fängelsemiljön är speciell och upplevs ofta obehaglig även av vuxna besökare. Hur mycket mer främmande måste då inte barn uppleva det att genomgå säkerhetskontroller och låsas in i en sådan miljö? Här tror jag att kriminalvården kan göra förbättringar som skulle göra det enklare för barn att besöka sina anhöriga.

Oerhört avgörande är hur personalen bemöter barnen - och hur de bemöter barnens pappa när bamen ser det. Som regel tycker jag att det fungerar väldigt bra här, och det tror jag spelar stor roll för att mina barn tycker att det går så pass bra att besöka anstalten, som de gör.

På Kronobergshäktet fanns särskilda familjerum som var anpassade för besök av barn, som var trevligare än de vanliga besöksrummen. Med tanke på att man sitter en betydligt mer begränsad tid på häkte än på exempelvis Kumlaanstalten blev jag förvånad över att det inte finns några besöksrum anpassade för bambesök här. Besökslägenheten är i viss mån anpassad för det, men för vanliga dagsbesök finns bara de små rummen med en säng, en stol och ett bord. Det är dessutom extremt lyhört, vilket innebär att man ibland blir alltför medveten om att sängen används på andra sidan väggen...

Det borde inte vara vare sig svårt eller dyrt att inrätta några familjerum på besöksavdelningen. Om miljön för besöken vore trevligare skulle inte känslan av fängelse bli lika påtaglig för barnen, tror jag. Lägenheten är alltså bättre än besöksrummen i det avseendet. Min dotter brukar konstatera att "det känns inte som att vi är på fängelset nu" när vi är där. Den största bristen när det gäller lägenheten för övernattningsbesök är att det är svårt att få tid utan väldigt långa mellanrum. Jag tror att det är för lite med en lägenhet på en så pass stor anstalt.

Självklart kunde förbättringar göras när det gäller besökslägenheten. Man har idag inga möjligheter att gå ut, utan tillbringar hela besökstiden inomhus. Framför allt på sommaren kan två dygn utan frisk luft kännas lite påfrestande. Kunde man inte ordna en liten inhägnad som man kunde gå ut på tillsammans, i anknytning till lägenheten? En annan sak som jag saknar är möjligheten att laga mat i lägenheten. Nu tar jag med färdiglagad mat som vi värmer i mikrovågsugnen, eftersom det inte finns spis och fläkt som tillåter tillagning på plats. Det vore en stor - och förmodligen ganska billig - förbättring om man gjorde det möjligt att laga mat och kanske baka tillsammans med barnen. Det är ju inte bara mammor som exempelvis bakar pepparkakor med barnen inför jul...

Jag och en kvinna intagen på Hinseberg (som också har barn) jämförde via brevkontakt en del saker omkring barnbesök. Utifrån det tror jag tyvärr att barnfrågor prioriterats mindre på anstalter för män än det gjort på kvinnoanstalter. I jämställdhetens och jämlikhetens Sverige borde det väl inte vara så? Skapa bättre förutsättningar för så normala och goda kontakter som möjligt också mellan barn och deras pappor i fängelse! Barnen ska inte straffas...

Sedan en tid tillbaka ska alla anstalter ha en person som ansvarar för dessa frågor, typ en "fängelsets barnbesöksombudsman" . (Det heter något annat, men j ag kommer inte ihåg vad.) Ett mycket bra initiativ! Önskvärt vore att den som ansvarar för detta kontaktade oss som har barn för att inhämta synpunkter, idéer och förslag. Det har inte skett än, men det kanske kommer.

Det kan tyckas vara småsaker jag skriver om här. Men det är ju det som är poängen - också små förbättringar kan göra stor skillnad!

Tycker
/helge

Publicerat 2006-05-11.


Copyright © 2006 Helge Fossmo. Foto: Samir Soudah/Magazine Café.
Materialet på denna webplats får inte publiceras i andra sammanhang utan skriftlig överenskommelse med Helge Fossmo.
Kontakta Helge.    Kontakta webmaster.