Start Helge funderar Helge reagerar Helge svarar Fråga Prenumerera

Alla frågor/svar:

Hej webmaster och Helge.

Jag har några frågor om Helene.
Hennes föräldrar har lidit och lider fortfarande, systern dog av sorg. Dom fick inget skadeståd. Barnen får inte träffa sin mormor och morfar.

Nu vägrar du låta flytta graven från Knutby! Varför? Barnen kan ju lika gärna besöka graven om den flyttas och på köpet återfå sin mormor och morfar.

Hälsningar
/LA

Inledningsvis måste jag säga jag är väldigt restriktiv med att skriva om saker som involverar mina barn så här på internet. Jag kommer därför inte redogöra för allt som ligger bakom hur relationen är till mormor och morfar, inte heller allt som ligger bakom min inställning till att flytta graven. Detta av hänsyn främst till mina barn men även av hänsyn till morföräldrarna. Situationen är dock väldigt annorlunda än du beskriver i din fråga.

Jag kan inte föreställa mig hur det känns att plötsligt förlora två döttrar på sex veckor, så alldeles för tidigt i livet, som Helénes föräldrar har gjort, men naturligtvis är det fruktansvärt. Trots att Helénes föräldrar upplevt en obegriplig tragisk förlust, menar jag att man bör komma ihåg att det finns fler som är lika hårt drabbade av det som hänt. I din frågeställning tycks inte fokus vara Helénes närmaste anhöriga; alltså våra tre barn och jag. Vi lever också med saknaden av Heléne och med obesvarade frågor omkring hennes dödsfall.

Att inget skadestånd betalats ut ­ till någon av Helénes sörjande ­ beror förstås på att inte dessa frågor kunnat besvaras. Ett skadestånd förutsätter ju att ett brott begåtts, och utbetalas inte om någon dör exempelvis genom en olycka. Ett skadestånd tror jag inte heller skulle minska lidandet för någon.

Att barnen inte skulle få träffa sin mormor och morfar ­ eller snarare att morföräldrarna inte får träffa sina barnbarn ­ är ett påstående som ofta florerat i massmedia och andra sammanhang. Det är helt enkelt inte sant, utan är en falsk men seglivad uppgift.

Jag anser att barnens intresse och barnens bästa måste sättas främst, även om det krockar med morföräldrarnas önskemål. Det ligger till grund även för min inställning till en flytt av Helénes grav.

Helénes föräldrar och bror lämnade in en begäran om att få överta gravrätten och att få flytta stoftet till Möklinta. Detta gjorde de utan att fråga, eller ens informera, barnen och mig. Hade inte ett naturligt förfarande varit att vända sig till oss för att diskutera saken först? Det hade inte förändrat min eller barnens inställning i sakfrågan, men det hade onekligen känts mer ärligt och juste.

Att jag inte vill att Helénes grav flyttas till Möklinta beror på flera saker, bland andra:

  1. Jag upplever en flytt av graven som ett stort ingripande och ett störande av gravfriden, som ärligt talat känns ganska osmakligt. (Gravfriden värnas starkt i Begravningslagen och det finns därför inget stöd för en flytt av Helénes stoft i BegrL.)
  2. Heléne själv ville inte ligga begravd i Möklinta. Då hade hon naturligtvis blivit gravsatt där från början. Att flytta hennes stoft dit nu skulle därför kännas som ett svek mot hennes uttryckta vilja.
  3. Helénes grav bör i första hand ses som en viktig plats för våra tre barn. Barnens önskan om mammas grav måste därför väga tungt. De vill inte heller att graven flyttas.

Jag väljer att inte utveckla svaren mer än så här, även om det finns fler bakomliggande saker som, om de vore kända, skulle ge en annan bild av situationen än den din fråga ger uttryck för. Det är inte av vrånghet som jag motsätter mig att Helénes grav flyttas, utan av respekt för gravfriden, hennes egen vilja, och kanske främst av hänsyn till våra barn.

Jag hoppas jag kunnat ge åtminstone en något större förståelse genom mina svar, även om jag måste svara ganska begränsat. Du är naturligtvis välkommen att återkomma.

/helge

2006-04-24 - Publicerat.
2006-10-02 - Smärre editoriell korrigering.


Copyright © 2006 Helge Fossmo. Foto: Samir Soudah/Magazine Café.
Materialet på denna webplats får inte publiceras i andra sammanhang utan skriftlig överenskommelse med Helge Fossmo.
Hittat stavfel eller annat slarv? Kontakta gärna webmaster!
Kontakta Helge.    Kontakta webmaster.