Start Helge funderar Helge reagerar Helge svarar Fråga Prenumerera

Alla frågor/svar:

Jag misstänker att du ljuger när du säger att du är oskyldig. Men jag är inte helt 100. Här kommer några frågor som jag gärna vill ha svar på.

/en knutbyforskare

  1. Varför använde du jämt en särskild kontantkortstelefon när du pratade med Sara? Man kan lätt tro att det var för att du trodde att polisen inte skulle kunna avslöja dig då.

Det var för att jag officiellt i församlingen inte hade någon kontakt med Sara, eftersom hon ansågs "ond" och skulle förskjutas. Sara och jag gjorde dock upp att hon skulle ha möjlighet att försöka kontakta mig när hon ville, utan att Alexandra eller någon annan fick veta det. Då var den vanliga mobiltelefon jag använde olämplig... Eftersom vi även hade en "erotisk relation" via telefon och mina ledare när som helst kunde begära att se min vanliga telefon, var det också av det skälet bra med kontantkortstelefonen. Att det var en telefon med kontantkort, berodde på att den blev "över" när Sara skaffade en ny telefon med abonnemang. Fördelen med det var också att det inte kom några fakturor som Alexandra skulle se.

Att jag använde en särskild telefon var alltså för att jag levde ett falskt dubbelliv, men inte alls med tanke på någon framtida poliskontroll.

  1. Nästan varje gång Sara ringde personen som hjälpte henne att fixa vapen så hade hon och du talats vid strax innan. Ska vi tro att detta bara var ett sammanträffande?

Om du bygger denna information på vad som stod i hovrättsdomen om dessa sammanträffanden, vill jag påpeka att de hade gjort fel i läsningen av telefonlistorna. Detta anmärkte min advokat på i överklagan/ansökan om prövningstillstånd till Högsta Domstolen, men exakt hur tiderna såg ut har jag inte i huvudet.

I de fall vi hade kontakt strax innan hon ringde personen som hjälpte henne med vapnet, var det inget jag var medveten om, utan är nog helt enkelt ett sammanträffande. Det skulle möjligtvis kunna bero på att samtal med mig ökade Saras "motivation", men inte utifrån att vi pratat om vapen osv. Med hänsyn till hur mycket kontakt vi hade är det heller inte så svårt att tänka sig sammanträffanden som dessa. Nästan när hon än hade kontaktat vapenförmedlaren, skulle vi ju haft kontakt strax innan, med tanke på frekvensen i våra kontakter. Jag har i alla fall ingen förklaring på detta, utifrån de kontakter Sara och jag hade under den här tiden.

  1. Varför hade du och Sara så tät telefonkontakt under mordnatten och tiden innan?

Vi hade så tät telefonkontakt i stort sett varje natt, och hade haft det under de två månader som gått sedan Sara lämnade Knutby. Det var alltså inget unikt alls för mordnatten, och hade heller inte med mordet och mordförsöket att göra. Sara hade ett stort socialt behov och vi kunde prata hur mycket som helst om samma saker, om och om igen. Hennes vånda över om hon inte skulle få nåd, var t ex ett återkommande tema i våra samtal hela den här perioden, liksom hennes frågor om allt och alla i Knutby. Att säga att Sara hade ett stort socialt behov är förstås inte hela sanningen, för jag var nog lika angelägen om att hålla kontakt med henne, som hon var om att hålla kontakt med mig. Jag saknade henne och hade ett beroendebeteende eller hur jag ska uttrycka det. Jag brukar beskriva det som att Sara och jag hade levt "i symbios" under 2,5 år så hon fattades mig helt enkelt... Dessutom var hon den enda som visste om alla mina "hemligheter" i det dubbelliv jag levde, och som jag behövde få ventilera med någon. Dessa saker ligger bakom våra täta och intensiva kontakter den här tiden, inklusive den sista natten vi hade kontakt.

/helge


Copyright © 2006 Helge Fossmo. Foto: Samir Soudah/Magazine Café.
Materialet på denna webplats får inte publiceras i andra sammanhang utan skriftlig överenskommelse med Helge Fossmo.
Hittat stavfel eller annat slarv? Kontakta gärna webmaster!
Kontakta Helge.    Kontakta webmaster.