Start Helge funderar Helge reagerar Helge svarar Fråga Prenumerera

Alla frågor/svar:

Hur viktigt är Guds 10 e bud för dig?

Johan Ljungqvist

Utifrån hur du skrivit frågan vet jag inte om du undrar hur viktiga de tio budorden är för mig, eller om du undrar hur viktigt det tionde budordet är. Kanske syftar du på det tionde budets uppmaning att inte ha begär till sin nästas hustru, med tanke på hur jag har levt? Nu spelar det ingen större roll, eftersom svaret blir detsamma såväl för det tionde budet som för alla tio buden.

Fullt medveten om att jag brutit mot flera av buden, måste jag ändå säga att buden är viktiga för mig. Jag ångrar tiden då jag inte följde dem och har lämnat den livsstilen bakom mig. De tio budorden är enkla, tydliga och lätta att följa - om man vill.

Jesus säger: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och det främsta budet. Sedan kommer det ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna." (Matt 22:37-40)

I ett annat sammanhang säger han om samma bud: "Gör det, så får du leva." (Luk 10:28) Om man följer dessa bud, som brukar kallas det dubbla kärleksbudet, så tror jag att man automatiskt också följer de tio budorden. Och så vill jag leva!

/helge


Copyright © 2006 Helge Fossmo. Foto: Samir Soudah/Magazine Café.
Materialet på denna webplats får inte publiceras i andra sammanhang utan skriftlig överenskommelse med Helge Fossmo.
Hittat stavfel eller annat slarv? Kontakta gärna webmaster!
Kontakta Helge.    Kontakta webmaster.