Start Helge funderar Helge reagerar Helge svarar Fråga Prenumerera

Alla frågor/svar:

Helge

De kristna i landet gråter.

Det är ju så att det efter ditt handlande har kollektiv misstro uppståt mot Sveriges alla kyrkor, samt mot många kristna. Hur känns det?
Har du fått någon sjukdomsdiagnos än?

Din största uppgift nu borde vara att först försöka förstå att det är ett allvarligt fel inne i ditt huvud och att ditt handlande är direkt omänskligt. Att det inte på något sätt är förenat med ett friskt mänskligt, kristet beteende. (Och att du inte på något sätt är martyr) Åsa W antog att det förmodligen var djävulens verk. Det tror inte jag. Och jag tror inte på djävulen heller.
Däremot vet jag hur barn, som blivit utsatta för ngn typ av övergrepp kan bli längre fram i livet.Förmodligen har du allvarliga trauman du förtränger.

Alternativet vore att vem som helst skulle kunna göra det du gjort.
Och så det ju definitivt inte.

Skärp dig
M

Jag är fullt medveten om att jag skadat kristenheten och vanärat Guds namn och även pastorsämbetet genom mitt leverne. Och det är naturligtvis med smärta jag konstaterat det. Att det på grund av mina handlingar råder kollektiv misstro mot Sveriges alla kyrkor är jag däremot inte lika övertygad om. De allra flesta skiljer på en sund församling och den mycket speciella sekt som församlingen i Knutby har blivit, enligt både mina egna och mitt kontaktnäts erfarenheter.

Min största uppgift nu tror jag är att ta ansvar för min del i allt som hänt, försöka bidra till att sanningen om såväl brotten som församlingen i Knutby kommer fram, och därmed söka förhindra att fler råkar illa ut. Så länge utvecklingen i Knutby fortsätter oförändrat lider både barn och vuxna av det.

Om det är en psykisk sjukdomsdiagnos du undrar om jag fått, så är svaret nej. Jag har dock undersökts och diagnostiserats som frisk, i betydelsen att jag inte lider av psykiska störningar eller sjukdomar. Mycket av mitt handlande är inte friskt och sunt, liksom handlandet hos ett flertal sektsjuka människor. Kanske tillskriver du mig också handlingar som jag inte gjort, men oavsett det så har jag - helt sant - inte betett mig kristligt. Jag ångrar och tar avstånd från mitt leverne under tiden i Knutby och får god (professionell) hjälp att finna förklaringen till mycket av det som skett.

Både psykologer och antropologer är nog oense med dig om att inte vem som helst kan göra vad som helst. Det är väl ett av mysterierna med människan, vår förmåga till både gott och ont och svårigheten att förklara att det sistnämnda kan bli rådande hos alla under "rätt" (fel) omständigheter.

/helge

2006-09-06 - Publicerat.


Copyright © 2006 Helge Fossmo. Foto: Samir Soudah/Magazine Café.
Materialet på denna webplats får inte publiceras i andra sammanhang utan skriftlig överenskommelse med Helge Fossmo.
Hittat stavfel eller annat slarv? Kontakta gärna webmaster!
Kontakta Helge.    Kontakta webmaster.