Start Helge funderar Helge reagerar Helge svarar Fråga Prenumerera

Alla frågor/svar:

  1. hur länge skall du sitta inne...
  2. får man ha dator på rummet..
  3. har du permissioner

jakie


  1. hur länge skall du sitta inne...

Det vet jag inte. Om jag inte kommer att få en ny rättslig prövning, utan får avtjäna det straff jag dömts till, lär det bli ganska många år.

En ny lag om omvandling av fängelse på livstid träder i kraft den 1 november 2006. Tidigare sökte den livstidsdömde nåd hos regeringen och satt inne tills man fick detta. I det nya systemet ska omvandling av livstid till ett tidsbestämt straff prövas i domstol. Den dömde får ansöka om en sådan prövning när han eller hon avtjänat minst tio år av straffet. Om ansökan då avslås får en ny ansökan göras efter ett år. För min del innebär det att jag tidigast kan göra en sådan ansökan år 2014, om ingen förändring i min situation uppstår. (Och om inte några nya lagändringar kommer innan dess.)

De senaste åren har trenden varit att livstidsdömda sitter allt längre innan de friges, men i nuläget tror jag att en tidsbestämning som regel kommer att ligga mellan 18 och 25 år. Man avtjänar aktivt två tredjedelar av den tiden, vilket alltså innebär mellan 12 och 17 år. Längre är förstås också fullt möjligt att det blir.

I faktablad Ju 05.21 , från Justitiedepartementet i november 2005, står följande information om omvandlingsprövningen:

Vid själva prövningen skall domstolen särskilt beakta den tid som den dömde har avtjänat, brottsligheten som straffet avser, den dömdes risk för återfall i brott, om den dömde har misskött sig och om han eller hon medverkat till att främja sin anpassning till ett liv i frihet.

En ansökan får inte bifallas utan att den dömde genomgått en utredning om risken för att han eller hon återfaller i brottslighet.

Ett beslut att omvandla fängelse på livstid innehär att domstolen tidsbestämmer straffet. /.../

Ett tidsbestämt straff får inte sättas under det längsta fängelsestraff som kan dömas ut, för närvarande 18 år. /.../

Den som är intresserad av att veta mer om de föreslagna reglerna kan läsa regeringens proposition Lag om omvandling av fängelse på livstid (prop. 2005/06:35).

  1. får man ha dator på rummet..

Ja. Eftersom jag studerar på distans (Umeå Universitet) får jag ha en bärbar dator på rummet. Det är en lånedator som tillhör anstalten. Jag får alltså inte ha en egen - privatägd - dator.

  1. har du permissioner

Som livstidsdömd kan man få påbörja permissionsstege (med först bevakade, sedan tillsyns- och därefter egna permissioner osv) tidigast efter fyra och ett halvt år. Då prövas villkoren för den intagnes verkställighet, så inte heller då är det självklart att man beviljas permissioner utan det görs en individuell bedömning. Det innebär att jag inte har permissioner i nuläget, eftersom jag bara avtjänat två och ett halvt år.

Efter två års frihetsberövande kan man beviljas s k särskild permission en gång om året "av mentalhygieniska skäl", något som i dagligt tal brukar kallas lufthålspermission. Det innebär fyra timmar med bevakning till en plats och vid en tid som man inte får veta i förväg. Även lufthålspermission beviljas utifrån en individuell prövning. (Särskild permission kallas det också när jag t ex varit till sjukhuset i Örebro, på undersökning med koppling till att jag har diabetes, trots att det bara är en kort stunds transport utanför anstaltsområdet med bojor osv.)

Men några vanliga permissioner dröjer det alltså ytterligare några år innan jag kan få.

/helge

2006-08-13 - Publicerat.


Copyright © 2006 Helge Fossmo. Foto: Samir Soudah/Magazine Café.
Materialet på denna webplats får inte publiceras i andra sammanhang utan skriftlig överenskommelse med Helge Fossmo.
Hittat stavfel eller annat slarv? Kontakta gärna webmaster!
Kontakta Helge.    Kontakta webmaster.