Start Helge funderar Helge reagerar Helge svarar Fråga Prenumerera

Alla frågor/svar:

Hej Helge!

Jag är en son till en hemkallad profet i pingströrelsen (förföljd under hela sin predikogärning (1938-1994) av etablissemanget i pingströrelsen) och vill av botten av mitt hjärta fråga följande: ta ditt ansvar som Herrens vittne och släck ner din hemsida och be vår Herre om förlåtelse så kan jag börja att bedja för dig att Herren ger dig nåden!!! Ni i Knutby har förstört så oerhört mycket för andra kristna att en vanlig enkel kristen börjar tvivla på att det finns någon nåd för er!!! "Kristi brud" verkar besatt??? Ni kommer med som ett kapitel i min dokumentär om pingströrelsens "bortglömda historia", jag skriver en del om min fader och en del om mitt liv (1942- ) närmare 2000 sidor allt som allt. "Kristi bruds" morfar W.Säwe hånade min fader under "Förnyelseväckelsen"!!! Vilket arv hon har!!!

Hälsningar

Rex

Hej Rex!

Många har skrivit till mig med olika uppmaningar, just utifrån motivet "ta ditt ansvar". Du tycker att jag tar mitt ansvar genom att släcka ner hemsidan, andra tycker precis tvärtom och skriver "Ta ditt ansvar och berätta allt du vet" osv. Själv känner jag att det är mitt ansvar att på de sätt jag kan bidra till att sanningen kommer fram, både om församlingen i Knutby och, i den mån jag kan, om brotten. Min förhoppning och tro är att hemsidan kan vara ett redskap i den strävan.

Att kristenheten har skadats av händelserna i Knutby är jag smärtsamt medveten om. Att enskilda individer fortfarande skadas så länge situationen i Knutby inte förändras är jag också medveten om. Att jag bidragit till det är en jobbig skuldbörda och jag har bett - och ber - om Guds nåd och förlåtelse. Och jag vill tro att Gud hör, att Guds nåd gäller, alla som ärligt ber om nåd - även mig. Jag har kommit ut ur sekten och har därför goda möjligheter till att bli helt fri och frisk. Andra lever kvar och en angelägen bön, för den som tror på en bönhörande Gud, är därför att dessa ska få hjälp.

Oavsett om man söker andliga, psykiska, sociala eller andra förklaringar till att "Kristi brud" är som hon är och gör som hon gör, bör slutsatsen bli att också hon behöver hjälp. Detta tror jag inte är möjligt med mindre än att allt hon vill hålla fördolt blir avslöjat. Så både för hennes skull och framför allt för alla som direkt eller indirekt drabbas av hennes maktutövande - be gärna om det. Eftersom jag har tillhört dem som gjort hennes maktutövande möjlig - och nu ångrar och tar avstånd från det - ser jag ett nedsläckande av hemsidan snarare som en flykt från ansvar, än motsatsen.

Jag vet inte om du härmed kan förstå mitt motiv till att ha hemsidan bättre. Min avsikt är absolut inte att tillfoga kristenheten mer skada, så det hoppas jag inte att hemsidan gör.

Lycka till med ditt författande. Det var ett rejält digert verk du arbetar med!

/helge


Copyright © 2006 Helge Fossmo. Foto: Samir Soudah/Magazine Café.
Materialet på denna webplats får inte publiceras i andra sammanhang utan skriftlig överenskommelse med Helge Fossmo.
Hittat stavfel eller annat slarv? Kontakta gärna webmaster!
Kontakta Helge.    Kontakta webmaster.