Start Helge funderar Helge reagerar Helge svarar Fråga Prenumerera

Alla frågor/svar:

Att förmedla Jesu kärlek

Har på många sätt och under lång tid tagit del av händelsen i Knutby, fullt medveten om medias möjligheter att blanda fakta med påhittade historier. Det har talats mycket om relationerna mellan församlingens medlemmar och då har man alltid gömt sig bakom vad man kallar Jesu kärlek och hur viktigt det är att förmedla denna kärlek.
Nu behöver man inte vara så väldigt bevandrad i bibeln för att förstå att den kärlek Jesus talar om och vill förmedla inte har något att göra med den sexuella spänning som finns mellan människor. Tvärtom talar bibeln om otrohet som en stor synd . Det går så långt att det inte behöver vara fysisk kontakt utan det räcker med bara tanken för att det skall vara fel.

Att pastorer i Knutby inklusive dig själv på fullt allvar skulle bedriva denna otrohet med hälsningen att man förmedlar Jesu kärlek är ju helt obegriplig. Det bekräftar också hur lite medlemmar i en sådan församling känner till vad bibelns budskap handlar om. Utan personliga studier blir man ju utelämnad till Pastorers undervisning och då riskera denna snedtolkning av Guds Ord.

Eftersom jag har svårt att tro att denna uppfattning skulle vara ärlig handlar det enbart om sexuella motiv vilket en pastor med ansvar för undervisningen borde veta att det inte är Gud som ligger bakom dessa sexuella frestelser utan den onde själv.
Åsa är en mycket atraktiv kvinna kroppsligen och det kan vara lätt att falla för henne men en pastor borde veta om detta och inte ytterligare blåsa liv i sådana tankar.med försvaret att förmedla Jesu kärlek.

Hur kan man kalla sig kristen och praktisera ett sådant dubbelspel som otrohet vilket är direkt en motsats till Jesu budskap?

Förnekar Du det idag borde Du gå ut med en varning genom media till främst ungdomar som fortfarande finns kvar i församlingen

Vi ska inte förleda någon av dessa mina minsta säger Herren vilket innebär att det är en kristens uppgift att förhindra om något ont är på gång

Hälsningar
Från Nils

Att leva i otrohet med "andliga förklaringar" var inte utbrett i församlingen, på min tid åtminstone, utan förekom bara hos oss närmast omkring Åsa. En stor del av medlemmarna vet därför inte om att otrohet förekommit i ledningen, eftersom det förnekas av dem som praktiserat det. Du har naturligtvis helt rätt i att det är förkastligt och en livsstil som är helt oförenlig med en kristen bekännelse. Tyvärr är det nog ändock så att de flesta av oss som kände till och/eller själva levde på detta sätt, faktiskt trodde att vi levde rätt. Det är ju så att en irrlära snart leder till en annan, så när vi väl hade lämnat Bibelns ord på vissa områden skenade det med tiden iväg mer och mer. Blindheten i en sådan sluten sekt är svår att förstå för den som står utanför, men är likväl alltför långt gången hos dem som lever i miljön. Det gör givetvis inte synden mindre, utan gör bara oss i ledningen än mer ansvariga, eftersom vi är dem som skulle ha lett folk till klarhet istället för till blindhet, till frihet istället för till bundenhet osv.

Att varna medlemmarna i församlingen är svårt för mig, eftersom de idag har fått lära sig att jag är ond och att ingen ska lyssna på mig eller tro på mig. Som jag skrev tidigare förnekar ledarna att otrohet skulle ha förekommit hos någon annan än mig, vilket många medlemmar förmodligen tror på. Ett av skälen till att jag har den här hemsidan är bland annat att jag vill berätta alla sådana "hemligheter" i hopp om att det ska öppna ögonen på dem som lever kvar under dessa bedragares ledning.

Jag har förlett många av Herrens minsta, det måste jag bekänna. Jag vill också, på allt sätt jag kan, försöka bidra till att de får veta det som hölls fördolt för dem. Jag vill - om möjligt - få dem att inse vad som är fel i lära och liv i Knutby, eftersom det inte tycks ha förändrats sedan jag lämnade. Det är en nödvändig konsekvens av att jag inser hur jag missbrukat både Ordet och min ledarposition, att jag försöker göra det. Jag kan inte få mina gärningar ogjorda och kan inte heller förtjäna försoning och förlåtelse genom andra handlingar. Men jag kan, genom att säga sanningen, i den mån det är möjligt försöka förhindra att fler far illa. Det är under nuvarande omständigheter det närmsta jag kan komma en sådan varning som du föreslår. Hemsidan är det medium jag kan använda för det.

Tack för ditt mail och hoppas att du fått svar på några av dina funderingar.

/helge


Copyright © 2006 Helge Fossmo. Foto: Samir Soudah/Magazine Café.
Materialet på denna webplats får inte publiceras i andra sammanhang utan skriftlig överenskommelse med Helge Fossmo.
Hittat stavfel eller annat slarv? Kontakta gärna webmaster!
Kontakta Helge.    Kontakta webmaster.