Start Helge funderar Helge reagerar Helge svarar Fråga Prenumerera

Alla frågor/svar:

Hej. Helge.

Jag har varit inne och läst en del på din website. Och den enda tanken som dyker upp i mitt huvud är,
Vad tänker du på egentligen? Och i frågan så är ordet "egentligen" av högsta betydelse.

Folk skriver enormt långa texter innehållande, dels redogörelser av vad som hänt, och sedan också ett antal frågor om det som hänt och hur det kunde hända.
Efter det ska du försöka förklara det omöjliga med ytterligare en lång text, och efteråt så blir allt så uppenbart att det som sägs i frågan är verklighetsförankrat och det som sägs i svaret är en efterkonstruktion.
Min fråga till dig, som jag förmodligen aldrig kommer få svar på, blir: Vad tänker du på Egentligen när de allra flesta (grundat på hur frågor ställs och andra fakta som nämns i dessa brev och diverse utredningar) innerst inne förstår vad som hänt, när du ska försöka förklara något annat.

Det blir givetvis lätt att avfärda detta epost, förmodligen har det redan hamnat i papperskorgen, men tänk efter...Hur tänker du egentligen, när allt för många är så uppenbart.
Verkligheten överträffar alltid filmen.

Innan jag slutar så vill jag också säga att i detta brev finns inga som helst aggresioner. Jag känner inte att du måste straffas på det ena eller andra sättet. Däremot är jag intresserad av psykologin i det här. Visst är människan av en otroligt spännande natur.

Med vänlig hälsning Tony

Hej Tony.

Att de allra flesta andra förstår vad som har hänt, tror jag inte stämmer riktigt. Jag upplever snarare tvärtom, att fler och fler blir övertygade om att inte hela sanningen kommit fram. Både om brotten som föranleder att jag sitter här, och om församlingen i Knutby, finns många frågetecken som fortfarande inte rätats ut. Dessutom är många oroade över situationen i Knutby och vill se en förändring av den anledningen. Även om vi kanske aldrig kommer att få full klarhet i allt, uppfattar jag det som att många frågeställare - och förstås ännu fler andra - söker förstå så mycket som möjligt vad som ligger bakom vad.

Jag menar mig inte sitta inne med hela sanningen och tror inte heller att jag är objektiv. Däremot försöker jag vara så öppen och ärlig jag kan när jag får frågor. Det jag kan bidra med är försöka beskriva mina upplevelser, förklara det jag känner till om tro, lära och liv i Knutby, och ge min syn på det hela. Att det bedöms olika och tolkas på olika sätt, beroende på läsaren, är fullt naturligt.

Vet inte om det gav dig större förståelse, men ungefär så tänker jag egentligen. Jag håller med dig; människan är sannerligen "av en otroligt spännande natur"!

Vänliga hälsningar

/helge


Copyright © 2006 Helge Fossmo. Foto: Samir Soudah/Magazine Café.
Materialet på denna webplats får inte publiceras i andra sammanhang utan skriftlig överenskommelse med Helge Fossmo.
Hittat stavfel eller annat slarv? Kontakta gärna webmaster!
Kontakta Helge.    Kontakta webmaster.